40/22 b. 4, Nikoloyamskaya str. Moscow

Lawyers

Plesovskikh

Gleb
Managing partner, attorney-at-law
Experience since 2008

Plesovskikh

Yury
Counsellor
Experience since 1987
+7 (495) 766-17-53
Moscow, Nikoloyamskaya street, 40/22, building 4, office 307